top of page

LUOTETTAVA METODI
Kvanttihypnoosi on tehokas tapa käyttää henkisiä aistejamme ja saada tietoa kaikkialla olevasta informaatiokentästä. Kvanttihypnoosissa asiakas ohjataan syvärentoutuneeseen tilaan, transsiin ja istunto etenee asiakkaan sisäisen viisauden johdattamana. Kun keho rentoutuu, mieli vapautuu vastaanottamaan tietoa käyttäen sisäisiä aisteja: kuva, ääni, emootio, kehotuntemus, selvätieto. Hoitajana autan asiakastani luottamaan korkeimman tietoisuuden ohjaukseen, olemaan läsnä itselleen ja itsessään. Intentio istunnolle on,

että sitä ohjaa Rakkaus ja että siinä tapahtuu hoidettavan korkein paras.

Istunto on mielikuvamatka menneeseen, nykyisyyteen, tulevaan, tai muihin ulottuvuuksiin. Tarinoita ja elämiä voi kokea yhden tai useita istunnon aikana. Nämä nousevat asiakkaan omasta alitajunnasta, intuitiivisesta mielestä. Usein niillä on yhteys tämän elämän ongelmiin, pelkoihin tai uskomuksiin. Tarinat nousevat asiakkaan tietoisuuteen hänen omasta sisäisestä viisaudestaan käsin ja niillä on tärkeä viesti. Viesti voi aueta asiakkaalle jo hoidon aikana, tai jokin osa viestistä. Viesti voi myös avautua vasta myöhemmin ja myös pieninä palasina ja oivalluksina pikku hiljaa. 
Kvanttihypnoosissa voidaan purkaa solumuistissa olevia traumoja, virheellisiä uskomuksia, vanhoja asioita, joita vedämme toisesta todellisuudesta tähän elämään.

 


Hoidon aikana voi kokea vahvoja energiavirtauksia, kehotuntemuksia, emootioita, sekä nähdä tai aistia monenlaista aina väreistä ja äänistä, kuviin, hajuihin ja makuihin. Toiset ovat enemmän visuaalisia, kuin toiset
ja toiset eivät näe ollenkaan kuvia, mutta ovat sitäkin enemmän kehollisia tai selvätietoisia.

Istunnon tarkoitus on auttaa asiakasta muistamaan ”kuka minä olen” ja siten löytää oma potentiaali.

Tärkein ja vaikuttavin tekijä hyvin onnistuneelle kvanttihypnoosi-istunnolle on asiakkaan oma motivaatio.

Paras tulos saadaan, kun asiakas vilpittömästi haluaa kokea prosessin ja luottaa siihen, että sen avulla

hän löytää avaimet mielensä ja kehonsa lukkoihin. Elämänkatsomus ei vaikuta istunnon onnistumiseen.  Kvanttihypnoosi etenee lempeästi, pakottamatta, asiakkaan sisäisyyden ohjauksessa, jolloin minkä tahansa asian kohtaaminen tapahtuu laajemmasta ymmärryksestä käsin. Istunto etenee aina parhaalla mahdollisella tavalla,
koska sitä ohjaa asiakkaan oma sisäinen viisaus, ei rationaalinen tietoinen mieli.
Istunnoissa tapahtuu se mitä hoidettava tarvitsee, ei välttämättä se mitä hän haluaa.

Istunto on asiakkaan oma kokemus ja tarina, mihin hoitaja ei voi vaikuttaa. Aina se ei ole sitä mitä on odottanut, vaan viesti on korkeimmaksi parhaaksi. Hoitaja ei myöskään tulkitse asiakkaan tarinaa mitenkään, vaan se on asiakkaan oma kokemus ja viesti nousee asiakkaalle itselleen omin oivalluksin.

Joskus istunto laittaa kehossa puhdistusreaktion päälle, jolloin jälkikäteen voi tulla mm. oksettava olo, päänsärkyä, vanha vaiva nousta hetkellisesti pintaan jne. Tämä voi olla kehon viesti levätä, koska alkanut prosessi on edelleen päällä. On hyvä ymmärtää, että huono olo ei merkitse mitään pahaa tai huonoa tapahtuneen vaan voimallista reaktiota, koska mhdollisesti on tapahtunut niin paljon. Usein myös istunnon varaamisen jälkeen, päiviä tai jopa viikkoja ennen istuntoa, unimaailma aktivoituu ja/tai erilaisia outoja tuntemuksia nousee pintaan.

Tämä on merkki siitä, että prosessi istunnon suhteen on jo alkanut.

Istunto on aina luottamuksellinen.

 

Tähän hoitomuotoon voit tutustua myös ohjaajani Marjut Saariniemen sivuilla www.saariniemi.com


ERO PERINTEISEEN HYPNOOSIIN
 
Kvanttihypnoosi poikkeaa perinteisestä hypnoosista, jossa hypnotisti/hypnoterapeutti antaa asiakkaalle suggestioita hypnoosin aikana. Näillä suggestioilla pyritään vaikuttamaan asiakkaan alitajuntaan, jotta saavutettaisiin toivottu tulos kuten tupakasta tai kivusta eroon pääseminen. Hypnotisoija ja asiakas ovat keskustelleet aluksi tavoitteista, joten hypnoosissa annetut suggestiot pohjautuvat tälle keskustelulle. Kvanttihypnoosi taas on energiahoitoa, jossa asiakas autetaan transsin avulla kääntymään sisäänpäin ja löytämään usein tiedostamattomat voimavaransa. Kvanttihypnoosi-istuntojen yksi tärkein tekijä on antautuminen,

luottaminen ja irtipäästäminen kontrollista ja halusta määritellä kaikki kokemukset älyllisesti.
 
Holistisesta näkökulmasta tarkasteltuna, perinteisellä hypnoosilla hoidetaan oiretta, kuten addiktio, neuroosi

tai univaikeudet, jolloin ongelman alkuperä, oireen syy saattaa jäädä hoitamatta ja näin ollen oire voi “siirtyä” kehossa muualle. Kvanttihypnoosi hoitaa ihmistä kokonaisuutena käyttäen hyväkseen tietoa,

jota rationaalinen mieli ei useinkaan ymmärrä.

bottom of page